Svensken debatterar, och här… vänta du bara!

Du kan lyssna på vilket ”samtal” du än vill på en middag t.ex. men svensken glider in i debatt snabbt och ska ha rätt. Detta eviga ”ha rätt” är ett drogsymtom och vanligt förekommande i väst.

Vi är kända för att vara besvärliga, eftersom vi inte lyssnar, vet mycket lite men förstår inte det, och här måste du sluta ”debattera” precis allting, och börja lyssna samt säga tack när folk ger dig av sin tid t.ex.

Vi är inte riktigt där än att du kan köpa kokain i lösvikt på ICA men det är inte långt ifrån. Du kommer alltså ifrån ett drogsamhälle och ska nu möta människor som ofta är absolutister, och som aldrig har varken rökt eller druckit sprit i hela sitt liv dvs de är som normala människor över hela världen brukar vara. Det är vi som sticker ut, och vi kan oftast inte dansa spontant – det kan de och du ser lång väg att de är mycket lyckliga och harmoniska.

Du kommer att stöta på samtal om precis allt mellan himmel och jord, och du kommer snabbt upptäcka att precis alla utom vi möjligen är t.ex. nationalister. Det är inget konstigt utan det normala i hela världen.

Nu är du på en middag och din bordsherre eller dam börjar berätta följande för dig som kommer ifrån ett ytterst totalitärt land som är andligt helt stängt… inte lätt, men håll tyst och lyssna, och avbryt inte… och glöm inte; tack!

De sju kropparna i människans Aura är, säger bordsgrannen…

Precis som det finns sju dimensioner av verkligheten har vi sju kroppar. Varje kropp motsvarar de sju dimensionerna av verkligheten.

Vi har en fysisk kropp, eterisk kropp, emotionell kropp, mental kropp, själ eller kausala kroppen, buddhiska kroppen, och den ATMISKA kroppen.

Det finns andra organ bortom denna nivå som är de himmelska organ, som är bortom vår förståelse på denna nivå av evolution.

Varje kropp har också en egenskap eller kvalitet av energi som förknippas med det den fysiska kroppen har att göra, via instinkt.

Den eteriska kroppen har vital kraft och vital energi. Den emotionella kroppen innehåller önskningar och känslor. Mentala kroppen är det konkreta sinnet. Själen eller kausala kroppen har ett abstrakt sinne. Den buddhiska kroppen är utrustad med intuition. Den ATMISKA kroppen med andlig vilja.

Nu kan du flika in försiktigt och säga att det här är verkligen intressant, tack så hemskt mycket!

Din bordsgranne fortsätter:

1) Den fysiska kroppen

En förklaring av den fysiska kroppen behövs inte för vi är alla väl förtrogna med denna kropp. Det enda jag skulle vilja tillägga skulle vara att säga att den fysiska kroppen är templet för den inkarnerande själen. Det är ett instrument och fordon för utforskning av den fysiska världen. Den fysiska kroppen är fordonet för manifestationen av själen på detta plan av existens, och själen är fordonet på ett högre plan för manifestation av anden eller Monad.

Monad (från grekiska Ensam Monas, ”singulariteten” i sin tur från Bara Monos, ”bara”) ser i kosmogenin (skapelse teorier) till den första varelsen, gudom, eller helheten av alla varelser.

Det är viktigt att förstå att den fysiska kroppen utvecklas tillsammans med de andra organen. För det är omöjligt för den att hantera grova, täta kroppar eller att kontakta höga vibrationer. Förfiningen av den fysiska kroppen är nödvändig. Många andliga aspiranter arbetar med att utveckla andra organ, och inte den fysiska kroppen, och i slutändan blir de sjuka på grund av skillnaden i vibrationsfrekvens.

Dessa enkla förslag är bra för att få balans:
Fysiskt konditionsprogram.
Ät bara ren mat.
Ordentliga sömnvanor.
Solsken, minst tio till tjugo minuter om dagen om möjligt. Solen dödar alla bakterier och frigör en från sjukdom, samt vitaliserar den eteriska kroppen.
Renhet, mycket användning av vatten både inåt och utåt.
Håll dig borta från socker så mycket som möjligt och konstgjorda stimulantia (kaffe och te) och droger.
Se till att skapa tid för ro.

Avbryt inte för att börja tala om dina matvanor nu… Nu kan du istället flika in leendes  att det här är verkligen mycket  intressant, tack så hemskt mycket för att du delar det med dig! 

2) Den eteriska kroppen

Den eteriska kroppen är en exakt kopia av den fysiska kroppen. Det är arketypen på vilken den fysiska formen är byggd. Allt manifesteras i universum, sol, planetariska eller de olika riken i naturen har en energiform eller eterisk kropp. Den kontrollerar, reglerar och villkorar den yttre fysiska kroppen.

Den eteriska kroppen lagrar upp strålar av strålnings ljus och värme som är säkrade från solen, och överför dem via Sakrala Chakra, till alla delar av den fysiska kroppen. Det är ett nätverk av fina sammanvävda kanaler. Dessa nervkanaler kallas ”nadier”.

Denna eteriska nätverk, under inkarnation, utgör en barriär mellan den fysiska och astrala planet. Människor som har tagit stora mängder av droger eller psykedeliska tabletter kan orsaka att detta eteriska band bryts som kan få dem att bli helt oskyddade från lägre Astral energi.

Den eteriska kroppen är energibatteriet i den fysiska kroppen. Eteriska överbelastningar i någon del av den eteriska kroppen kan leda till många former av sjukdomar och mental oklarhet. Den eteriska kroppen är vitaliserad och kontrollerad av tanke, och kan föras in i full funktionell aktivitet genom rätt tänkande.

De flesta sjukdomar som den fysiska kroppen lider av, har sina rötter i den eteriska kroppen, och den astrala kroppen. De viktigaste faktorerna för att etablera en hälsosam väl flödande eteriska kroppen är solsken, lätt kost, rätt proteiner och vitaminer, och undvikande av trötthet och oro.

3) Emotionell (Astral) kropp

Den emotionella kroppen relaterar oss till astralplanet och till våra önskningar och känslor. De flesta människor i världen drivs av sin känslomässiga kropp. Med andra ord, de drivs av sina känslor och önskningar, eftersom känslor trappas av kör det sina liv i det medvetna sinnet, i stället för i det medvetna sinnet med självbehärskning och med en korrekt integration av sina känslor.

Många människor rör sig i denna energi när de har ”Astral Project”. Vi gör alla detta när vi sover på natten och ofta har drömmar. Vissa människor har utvecklat förmågan att ”resa” i denna kropp medvetet. Begränsningen av detta är att man då begränsas till att resa endast i astralplanet (som inte är en speciellt utvecklad plats att vara på). Om man skulle resa i sin själ kropp eller ljuskropp skulle de ha ett större utbud av dimensioner för att resa.

Den emotionella kroppen får intrycket av varje förbipasserande kontakter i miljön. Varje ljud gör att den vibrerar. Det stora behovet av den andliga aspiranten är att träna astralkroppen att ta emot och registrera endast de intryck som kommer från nivån via det högre jaget.

Genom att fokusera sin enda önskan om självfrigörelse och andlig realisering i stället för alla de materiella önskningar sprungna ur negativa egomedvetande kommer den känslomässiga kroppen bli klar som en spegel, så att den återspeglar perfekt. De ord som helst beskriva den emotionella kroppen bör vara ”Stilla, lugn, tyst,  vila, klarhet!”

4) Den mentala kroppen

Den mentala kroppen är förknippad med det mentala planet och det konkreta sinnet. Detta organs förfining och utveckling är ett resultat av internaliserad förändring och diskriminering. Det finns ett större behov av klart tänkande, snarare än på ämnen där intresset väcks av känslomässig respons, i stället för alla frågor som påverkar ens andliga liv och mänsklighet. Det kräver förmågan att göra tankeformer ur tanke-materia, och att utnyttja dessa tankeformer för att hjälpa oss som människor.

Man måste lära sig den mentala kroppen så att tankar från abstrakta nivåer och från intuitionplanet kan hitta en ens mottagliga sinne.

Två kvaliteter bör utvecklas framför allt i förhållande till den mentala kroppen. Först är en orubblig uthållighet, och mod. Den andra är ett framsteg som görs utan onödig självanalys.

Den mentala kroppen är fortfarande klar om den får en god mental kost. Varje tanke som kommer från ditt undermedvetna eller från andra människor, bör urskiljas och utredas, för att avgöra om det är av kärlek eller rädsla, och om det är sanning eller illusion.

Om det är positivt är tanken att du låter det gå in i ditt sinne, som du skulle göra med god mat. Om det är negativt då är tanken att du förnekar den entré till ditt sinne.

Det är den pågående processen att förbli medveten och vaksam och inte gå på autopilot som kommer att hålla din mentala kropp klar och ren.

Genom att hålla din mentala kropp klar kommer det att bidra till att hålla din känslomässiga kropp, eterisk kropp, och fysiska kropp i fint skick, för det är dina tankar som skapar din verklighet. Denna sista punkt kan inte nog betonas!

5) Själen (andliga emotionella/kausala) kropp

Själen kroppen eller kausala kroppen är på högre mentala planet och kvaliteten eller karakteristiska för det är abstrakt sinne. Det kausala organet är själens tempel. Den kausala kroppen är lagringshuset av alla vår goda karma och dygd från alla våra tidigare liv och vårt nuvarande liv.

Det kausala organet är en samling av tre permanenta atomer inneslutna i ett hölje av mental essens. De tre permanenta atomerna är inspelningsanordningar för våra fysiska, astrala och mentala kroppar. Dessa permanenta atomer registrerar vår karma.

I vår allra första inkarnationer på jorden i vår kausala kropp blir en färglös oval som håller själen som en äggula i ett äggskal. Som vi har inkarnerat om och om igen började vi bygga god karma och dygd i vår kausala kropp och dess innehåll visar sig alla regnbågens färger.

Denna byggnad av regnbågens färger fortsätter långsamt i början, men mot slutet av inkarnation blir det mer stadigt på vägen av och initieringen fortsätter snabbt. Det är vid den fjärde initieringen av den kausala kroppen som den bränns upp och går samman, tillbaka till Monad, och den föränderliga själen får sedan vägledning direkt från Monad. Detta är en stor markörpunkt i inledandet av en själ på den andliga vägen.

6) Den buddhiska (andlig mental) kroppen

Den buddhiska kroppen är förknippad med buddhiska planet och den karakteristiska kvaliteten på det är intuition. Efter att ha passerat den fjärde initieringen bor vi i den buddhiska kroppen.

7) Den andliga ljusa kroppen

Den andliga ljus kroppen är förknippad med ATMISKA planet och den kvaliteten är andlig vilja. Detta är kroppen vi bebor då vi passerar den femte initieringen.

Den andliga ljusa kroppen är den kropp vi kommer att bebo vid tiden för vår uppstigning. Uppstigningen är den fullständiga sammanslagningen med Monad och/eller jag-närvaro på jorden. Det är vid denna tid som hela vår varelse går samman till ljus. Det är den ljuskropp som vi officiellt kommer att kliva in i. Det är på ett sätt, det ”bröllopsplagg” som vi bygger dag för dag när vi reser vägen för initiering. Det är skapat av ljuset som vi skapar i vårt dagliga liv. Detta organ är inte helt färdigt förrän precis före upplyftningen.

Den mänskliga auran

Allt som har skapats har en aura av något slag. I människor är det auran som omger den centrala kärnan eller själsfragmentet, förlängningen av en överskuggande själ.

Auran består av fyra grundläggande fält. Dessa är den fysiska hälsans Aura, den astrala eller emotionella Auran, den mentala Auran och den eteriska kroppens aura. Den astrala Auran är oftast mest dominerande i de flesta människor på vår planet även om detta börjar förändras när vi går djupare in i den ariska roten som är en mental initiering.

Den mentala auran är oftast mycket liten i den genomsnittliga personen, men utvecklas snabbt när lärjungen blir polariserad i den mentala kroppen i de senare stadierna av den andra och början av den tredje initieringen.

Varje person lever och rör sig inom sina fyrdubblats aura. Denna levande, Vital Auran fungerar som en inspelningsagent för alla intryck av både en objektiv och subjektiv natur. Det är den aura som skapar effekter på andra människor. Inte så mycket orden, som vissa människor tror.

Det är också den aura som liknar en befälhavares klockor. Specifikt är att befälhavaren letar efter ljuset från själen inom auran för att avgöra om lärjungen närmar sig vägen av lärjungeskap. Som känslomässiga reaktioner som minskar, och den mentala apparaten rensar, och utvecklingen av aspiranten noteras.

Auran är strålande i naturen och sträcker sig från alla organ i alla riktningar. De sju chakran har också en stor effekt på arten av en persons aura.

Auran förs in i ett rätt utstrålande tillstånd av rätt levende, högre tänkande och kärleksfull aktivitet. Detta leder den initierade att bli ett centrum för allt levande ljus där alla sju av chakran slås samman till ett ljus. Varje person ser ut i världen genom sin aura.

Den mänskliga auran består av färg, ljus, kvalite och inflytelsesfär. Varje persons Aura antingen lockar eller stöter bort beroende på programmering och mönster inom individen. Grupper har en aura, länder har en aura, och jorden, som helhet, har en aura. En mästare behöver bara titta på ljuset som reflekteras i en persons Aura för att bestämma dennes nivå av evolution.

När din bordsgranne är klar tackar du så hemskt mycket för att denne gett dig allt detta, och du ska nu fundera på saken i nått år, och verkligen studera vidare, för det förstår ju vem som helst att detta var bara ett smakprov.

Ursprunglig text; Michael J Robey

En video som tar upp ämnet nationalism t.ex. som debatteras hos oss, sluta debattera! Lyssna! Här varken har eller ska alla ha samma uppfattning om precis allt, och som du såg ovan kan vi människor inte ens ha det.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aYlb_XtNP7c

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*