Ingen bild

Ny statsbildning

september 16, 2021 admin 0

Det sägs ständigt och jämt inom EU att norra Cypern är ockuperat, och det är ingalunda så vilket officiella dokument också visar, se nedan. Längst […]

Riskutredning

maj 10, 2021 admin 0

  Det är nödvändigt i dessa tider att utreda risken för inbördeskrig eftersom det byggs en tydlig fascism i t.ex. Frankrike. Krigsrisken PÅ Cypern är […]

Gamla själar

maj 9, 2021 admin 0

Andligheten, som inte har med religioner att göra, är hög på ön, och det upplever jag gäller alla. Vi har en mycket stor grupp judar, […]